Verkstad

Enklare justeringar och setups, gärna anpassade efter dina ömnskemål, gör vi på plats i butiken. Vi lämnar dessutom två år fri service på alla stränginstrument vi säljer.